170 frases cèlebres, 9 proverbis, 2 refranys

Frase a l'atzar

En les adversitats ix a la llum la virtut.