170 frases cèlebres, 9 proverbis, 2 refranys

Frase a l'atzar

Benaurats els nostres imitadors perquè d'ells seran els nostres defectes.